Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Fotostudio Hip! (voorheen Hip! Babyfotografie)

Zuid-Limburg

KvK: 56143362

 

 

  1. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Fotostudio Hip!. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wanneer de klant aangeeft niet akkoord te gaan met het gebruik van de foto’s voor promotie doeleinden, dient dit voor de reservering schriftelijk doorgegeven te worden en geldt er een toeslag van 35 euro op de reportage prijs. De huidige reportage prijs is berekend op gebruik van de foto’s ter promotie.

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden of het plaatsen van een filter over de foto. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële dan wel non-profit) bedrijven zonder toestemming.

 

 

  1. Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd en de klant betaald heeft. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met de fotografe. Fotostudio Hip! is voor een optimaal resultaat mede afhankelijk van ouders en kinderen die gefotografeerd worden en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, verzoekt Fotostudio Hip! je dat direct te melden aan fotografe. Dat geeft fotografe namelijk de kans om er direct iets aan te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

Het is niet toegestaan om tijdens de fotosessie zelf opnames/beelden te maken met je telefoon of camera of welk opnameapparaat dan ook. Mocht je graag wat ‘behind the scenes’ beelden maken, geef dit dan even aan en dan kan dit in overleg.

 

  1. Betaling

Na boeking ontvang je een factuur welke binnen 2 weken na factuurdatum voldaan dient te zijn. Pas dan is de boeking definitief. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten.

 

  1. Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Fotostudio Hip! en zijn 1 jaar geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

Reportages vinden plaats op afspraak, wees op tijd met het reserveren van je gewenste datum om teleurstelling te voorkomen.

 

  1. Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak of bij niet komen opdagen van de klant (er wordt maximaal een half uur gewacht) brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening en vindt er dus geen restitutie plaats van het betaalde bedrag. Het kan bij een newbornshoot zo zijn dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden aan annulering of verzetten natuurlijk geen kosten verbonden. In dit geval ontvangt de klant een cadeaubon ter waarde van het betaalde bedrag. Bij het verzetten van een cakesmash fotoshoot worden de taart en kosten voor de versieringen in rekening gebracht. Dit bedraagt 35 Euro. Indien Fotostudio Hip! de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

  1. Aansprakelijkheid

Fotostudio Hip! is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Fotostudio Hip! is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.

 

  1. Website

Fotostudio Hip! streeft ernaar om alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Fotostudio Hip! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. Fotostudio Hip! behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

  1. Nabestellen

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

Het nabestellen van foto’s is – tegen de op dat moment geldende prijzen – mogelijk binnen 2-3 maanden na de fotosessie.

 

  1. Privacy en persoonsgegevens

Fotostudio Hip! zal in geen enkel geval gegevens als adres, telefoonnummer, emailadres delen met derden. Fotostudio Hip! gebruikt wel de gemaakte foto’s ter promotie (zo heb jij immers ook door het bekijken van mijn foto’s gekozen voor Fotostudio Hip!) tenzij je hier niet akkoord mee gaat en de hiervoor geldende prijs betaalt zoals gesteld in artikel 1.

De Privacyverklaring van Fotostudio Hip! kun je hier vinden.