Privacyverklaring Fotostudio Hip!

Fotostudio Hip!

Fotostudio Hip!

gevestigd aan Rijksweg 71, 6271 AC Gulpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.fotostudiohip.nl

Rijksweg 71

6271 AC Gulpen

info@fotostudiohip.nl

0031624759687

 

Sanne Kohl is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotostudio Hip! Zij is te bereiken via info@fotostudiohip.nl

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotostudio Hip! verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.fotostudiohip.nl aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Fotostudio Hip! verwerkt dus je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

 

 1. Doel
  Sanne Kohl is eigenaar van Fotostudio Hip! en is zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Fotostudio Hip! doet niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 5 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

  Als je contact met Fotostudio Hip! opneemt, bewaar ik de door jou opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens in de gestuurde e-mails in mijn mailprogramma. De gegevens worden niet opgeslagen op mijn computer of waar dan ook. Ze blijven louter in de e-mails staan.

 

 

 1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fotostudio Hip! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid; doordat we het bijvoorbeeld hebben over het verloop van de zwangerschap of de bevalling in ons mailcontact. Dit betekent dat deze gegevens in de e-mails staan. Verder doedoet Fotostudio Hip! uiteraard niks met deze gegevens.
 • Foto’s die in jouw opdracht worden gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar je gebruik van kunt maken mocht je de foto’s verliezen. Je foto’s worden direct van mijn harde schijven verwijderd, als jij als opdrachtgever daar expliciet om vraagt.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotostudiohip.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 1. Je gegevens kunnen gedeeld worden met

– Versio: Website, contactformulier (privacyverklaring).

– Wetransfer: Het versturen van foto’s (privacyverklaring).

– Google analytics: Website (privacyverklaring).

– Social Media, website en drukwerk: Promotionele en informatieve doeleinden

– Leveranciers: Leveringsdoeleinden

 

Fotostudio Hip! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotostudio Hip! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotostudio Hip! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Fotostudio Hip! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Gerechtvaardigd belang: Fotostudio Hip! verwerkt de gemaakte foto’s op de website en andere online en offline kanalen. Voor gebruik op social media, andere websites dan de website van Fotostudio Hip! en offline gebruik (bijvoorbeeld flyers etc.) dien je toestemming te geven middels een toestemmingsformulier voorafgaand aan de shoot (bij geen toestemming geldt een toeslag van 35 euro op de reportageprijs).

 

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Fotostudio Hip! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotostudio Hip!) tussen zit.

 

 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotostudio Hip! bewaart je gegevens tot je mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

 

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotostudio Hip! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Fotostudio Hip! doet verder niets met deze gegevens.

 

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotostudio Hip! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudiohip.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fotostudio Hip! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotostudio Hip! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotostudiohip.nl